Nemůžete volit prezidenta v místě svého bydliště? Požádejte si o voličský průkaz.

Pokud 12. a 13. ledna 2018 (a při případném druhém kolem ve dnech 26. a 27. ledna 2018) nemůžete volit prezidenta v místě svého trvalého pobytu a přesto volit chcete, potřebujete voličský průkaz. Ten vám umožní volit v libovolné volební místnosti v ČR anebo na ambasádách České republiky po světě.

Připravit žádost o voličský průkaz


  • Vytvoření žádosti trvá asi 2 minuty
  • Žádost je generovaná pouze na vašem zařízení (mobilu či počítači)
  • Žádné osobní údaje se z vašeho počítače neposílají k nám na server či kamkoliv jinam
  • Klidně se můžete odpojit od internetu, pokud chcete mít jistotu

Dejte vědět vašim přátelům


Oficiální informace MVČR o možnosti získat voličský průkaz.
Oficiální informace MVČR o možnosti volit prezidenta v zahraničí.
Tato služba vznikla ve spolupráci s Hlídač Státu, byla inspirována , vyvinuta úpravou zdrojových kódů volby.digital z GitHubu pro českou legislativu. Velké poděkování patří autorům úprav Romanovi Gregorovi, Honzovi Markovi a Michalu Bláhovi.

v2017.0026

Vyberte si z možností:


Chci průkaz pro:Chci zaslat voličský průkaz do vlastních rukou
rozesílka od 28. prosince 2017

Pro průkaz mi na úřad dojde zplnomocněná osoba

Osobní vyzvednutí voličského průkazu do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin

Nápověda

Pokud si voličský průkaz nemůžete vyzvednou osobně, můžete kohokoliv jiného zplnomocnit plnou mocí s ověřeným podpisem.

Vaše údaje


Vaše osobní údaje nejsou odesílané a zpracovávané serverem. Celá žádost vzniká pouze na vašem počítači. Pokud chcete mít 100% jistotu, vypněte si internet.

Komu dáváte plnou moc?


Vaše adresa trvalého pobytu v České republice


(PSČ Vašeho obecního či městského úřadu se může lišiť od Vašeho.)

Adresa pro doručení voličského průkazu

Adresa místa pobytu v zahraničí


Adresa obecního úřadu příslušného k vaší trvalé adrese (negarantujeme její správnost, prosím ověřte si ji)


Ukázat náhled žádosti

Nápověda

Vyplňte tento formulář. Pokud některou z důležitých informací nevyplníte, upozorníme vás na to.

(Pokud se vám náhled žádosti nezobrazí, nemusí to být problém. Záleží na konfiguraci vašeho počítače a zda máte prohlížeč PDF souborů integrovaný do prohlížeče či nikoliv.

Nápověda

Toto je náhled žádosti. Pokud je všem v pořádku, můžete dokument stáhnout a vytisknout.
Pokud náhled žádosti nevidíte, pak zobrazení náhledu váš prohlížeč nepodporuje a pro kontrolu si žádost stáhněte a otevřete stažený soubor.

Zde se podepište

Nápověda

Podepište se stejně jako na papíru. Pokud to pro vás na počítači není pohodlné, žádost vytiskněte a podepište ji rukou.

(Pokud se příloha nezobrazuje, není to problém. Asi nemáte prohlížeč PDF souborů integrovaný do prohlížeče)

Stáhněte si žádost do počítače nebo telefonu a vytiskněte ji. Poté ji pošlete datovou schránkou, anebo si podpis nechte notářsky ověřit a zašlete ji poštou na obecní úřad.

Nápověda

Zaslání žádosti o voličský průkaz

Jak dál postupovat

Na emailovú adresu:

S predmetom:

S textom:


Po odoslaní emailu s prílohou očakávajte potvrdenie, že Vaša žiadosť bola spracovaná.

Ak sa tak nestane, kontaktujte ich telefonicky. Ak nedostanete potvrdenie o prijatí Vašej pošty do 3 dní, skúste im zavolať na telefón: (+421)

Žádost

Pokud jste si v předchozích krocích nestáhli vytvořenou žádost na svůj počítač či mobil, učiňte tak nyní. Pokud ho už máte, pokračujte dál.
Stáhnout vytvořenou žádost jako PDF

Varianta 1. - Mám datovou schránku a chci žádost poslat přes ni

Nejjednodušší varianta. Pošlete uloženou žádost v PDF souboru. Žádost nemusí být podepsaná, nemusíte podpis ověřovat, stačí žádost poslat do datové schránky vašeho obecního/městského úřadu.
Žádost musíte odeslat nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018

Varianta 2. - Žádost chci poslat písemně na úřad

Doručte podepsanou žádost s ověřeným podpisem v listinné podobě poštou nebo jiným způsobem na váš obecní/městský úřad. Ověřený podpis žadatele zákon o volbách prezidenta vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Žádost musíte doručit (DORUČIT, nikoliv odeslat) nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. ledna 2018

Varianta 3. - Pro voličský průkaz si dojdu na úřad osobně

Pro tuto situaci žádnou písemnou žádost nepotřebujete, ale musíte na úřad přijít osobně s občanských průkazem nebo pasem.
Na úřad musíte přijít nejpozději do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin pro první kolo volby, a do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin pro druhé kolo volby.

Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.


To je vše. Přejeme vám klidné volby. Autoři a Hlídač Státu


Dejte vědět vašim přátelům


Oficiální informace MVČR o možnosti získat voličský průkaz.
Oficiální informace MVČR o možnosti volit prezidenta v zahraničí.

 


 

 

Nápověda

Odeslání žádosti je už na vás. Pošlete ji messengerem, poštou nebo třeba datovou schránkou podle instrukcí, které vidíte výše.

Pokračovat